Korespondencyjny Kurs
Przygotowawczy z Fizyki 2019 / 2020

Wzorem lat ubiegłych w roku akademickim 2019/2020 Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej organizuje Korespondencyjny Kurs Przygotowawczy z Fizyki.

Jest on skierowany do uczniów klas maturalnych jako pomoc w przygotowaniu się do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską.

Publikowane zadania stanowią jednocześnie przewodnik po zagadnieniach do samodzielnego studiowania.

Zasady uczestnictwa

Każdy chętny do uczestniczenia w kursie przesyła rozwiązanie na e-mail:

kkp@pwr.edu.pl

(preferowany format pliku PDF)

lub rękopis rozwiązania na adres:

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

z dopiskiem na kopercie Korespondencyjny Kurs Przygotowawczy
i załączoną kopertą zaadresowaną do siebie ze znaczkiem.

W korespondencji zwrotnej każdy z uczestników otrzyma poprawioną swoją pracę wraz z komentarzami dotyczącymi błędów oraz wzorcowe rozwiązania zadań. Rozwiązania zadań spoza listy nie będą poprawiane.

Każda lista jest samodzielną jednostką, a uczestnicy kursu nie są formalnie rejestrowani.

Listy zadań

2019/2020 XVI edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
( Aktualne listy zadań )
2018/2019 XV edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2017/2018 XIV edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2016/2017 XIII edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2015/2016 XII edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2014/2015 XI edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2013/2014 X edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2012/2013 IX edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2011/2012 VIII edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2010/2011 VII edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2009/2010 VI edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2008/2009 V edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2007/2008 IV edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2006/2007 III edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2005/2006 II edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki
2004/2005 I edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z fizyki

Państwa pytania, uwagi oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy:

kkp@pwr.edu.pl

Informacje można uzyskać również telefonicznie
u Macieja Muszyńskiego - tel. 71 320 20 02.